متخصصین ایران کانورت با سالها تجربه در زمینه پایگاههای اطلاعاتی و نرم افزارهای مالی برندهای گوناگون ، آماده ارائه خدمات زیر است :

کانورت اطلاعات

مراحل دریافت و تحویل پروژه کانورت اطلاعات :

  • تماس مشتری با ایران کانورت و اعلام نیازهای کلی (بصورت تلفنی)
  • اعزام کارشناس به محل مشتري جهت بررسي سيستم و دريافت اطلاعات مورد نياز (در صورت تایید اولیه ایران کانورت)
  • برآورد زمان و هزینه اجرای پروژه توسط کارشناسان
  • انجام بخشي از پروسه کانورت اطلاعات و تحويل به مشتري جهت بررسي و اطمينان از صحت اطلاعات تبديل شده (درصورت موافقت مشتري با زمان و هزینه اعلام شده)
  • پرداخت هزينه توسط مشتري جهت انجام کامل پروسه انتقال اطلاعات
  • تحويل کل پروژه توسط ايران کانورت